قیمت خودروهای ایران خودرو 16 مرداد 1401 + جدول

قیمت خودروهای ایران خودرو

خودرو

قیمت نمایندگی (تومان)

قیمت بازار (تومان)

وانت آریسان ۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ سمند LX ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ سمند EF7 ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ سمند EF7 دوگانه سوز ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ سمند سورن ELX ۰ ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ سمند سورن ELX توربو ۰ ۰ دنا (تیپ ۱) ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ دنا پلاس ساده ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ دنا پلاس اتوماتیک توربو ۳۹۸,۲۲۹,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ پژو GLX 405 ۰ ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ پژو GLX 405 دوگانه سوز ۱۴۹,۵۸۸,۶۰۰ ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ پژو SLX 405 ۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پژو پارس ۰ ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ پژو پارس دوگانه سوز ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ پژو پارس LX ۰ ۰ پژو پارس اتوماتیک ۰ ۰ پژو ۲۰۷ دنده‌ ای ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما ۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۰ ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۷ صندوقدار ۰ ۰ پژو ۲۰۷ پانوراما ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ۰ ۰ پژو ۲۰۶ صندوقدار ۰ ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۳۰۱ ۰ ۰ پژو ۲۰۰۸ ۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۵۰۸ ۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رانا LX ۰ ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ دانگ فنگ H30 ۰ ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ دانگ فنگ S30 ۰ ۰ رنو تندر پیکاپ ۰ ۰ رنو تندر E2 ۰ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رنو تندر پلاس دنده ‌ای ۰ ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ رنو تندر پلاس اتوماتیک ۰ ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ هایما اس ۵ توربو ( S5 ) ۰ ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ هایما اس ۷ توربو ( S7 ) ۰ ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی ۰ ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ پیکاپ دوکابین فوتون دیزل ۱,۱۱۹,۳۵۲,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رنو کپچر ۰ ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات ۰ ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ سورن پلاس ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ رانا پلاس ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تارا دنده ای ۲۹۳,۰۳۵,۹۰۰ ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تارا اتوماتیک ۴۱۵,۷۸۶,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ رانا پلاس پانوراما ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ هایما اس ۵ توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ ۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64618558/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری