قیمت جدید پارس کاستوم و ELX اعلام شد

برای گزارش دادن «اخبار خودرو»شرکت ایران خودرو قیمت جدید دو محصول پژو پارس سفارشی و پژو پارس ELX شهریور 1402 هجری شمسی را منتشر کرد.

لیست قیمت:

نام محصول قیمت قبلی قیمت جدید
پارس سفارشی 291,160,000 309,545,000
پارس کاستوم ELX 327,600,000 333,897,000

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245988/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D9%88-ELX-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری