قیمت جدید ساینا اس (شهریور 1402) اعلام شد.

گزارش کردن «اخبار خودرو»شرکت سایپا قیمت های جدید خودرو ساینا اس شهریور 1402 هجری شمسی را منتشر کرد.

تغییرات قیمت:

نام محصول قیمت قبلی قیمت جدید
ساینا اس 248,694,000 254,760,000

* قیمت به تومان.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245981/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7-S-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-1402

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری