قیمت این خودرو ۶۰۰ میلیون تومان شد!

در بازار متلاطم خودرو که هر روز مدل های مختلفی از ماشین ها با افزایش قیمت رکورد جدیدی را ثبت می کنند، یک مدل پژو که در دنیا از رده خارج شده است در ایران به رکود جدید قیمتی رسید.

قیمت این خودرو ۶۰۰ میلیون تومان شد!منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66049519/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%21

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری