قلدری خودروسازان برابر قانون/ وزارت صمت جلوی زیاده خواهی را بگیرد

منبع خبر: تسنیم نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020403231455107072/%D9%82%D9%84%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2F-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%A7

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری