قطعه سازان، پشت پرده مسائل خودرو هستند و با واردات خودرو مخالفند

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011213369977890816/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری