فیلم/ افزایش 10 تا 60 میلیون تومانی قیمت خودرو در یک ماه!

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65742021/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%2F-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87%21

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری