فیلم/ ادعای تازه؛ بدون قرعه کشی خودروی سایپا دریافت کنید!

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64440052/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%2F-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%9B-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%21

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری