فوری/ قیمت خودروهای وارداتی اعلام شد

مدیر اجرایی طرح واردات خودرو وزارت حراست گفت: اولویت وزارت حراست فقط واردات خودروهای اقتصادی با قیمت حدود 10 هزار یورو است و در حال حاضر بسیاری از خودروهای وارداتی در همین محدوده قیمت قرار دارند. –
منبع خبر: ساعت 9 صبح
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020606045600364544/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%2F-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری