فقدان نظارت، نبود رقابت، وجود انحصار و رشد نرخ ارز دلایل اصلی گرانی خودرو

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66106864/%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%8C-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری