فروش فوری ماشین العماری با قیمت جدید (شهریور 1402)

برای گزارش دادن «اخبار خودرو»فروش فوری خودروهای العماری از ساعت 10 صبح روز دوشنبه 6 شهریور 1402 به منتخبان سامانه یکپارچه با قیمت جدید آغاز می شود.

لیست قیمت:

فروش فوری ماشین العماری با قیمت جدید (شهریور 1402)

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/246013/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-1402

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری