فروش خودرو در سامانه یکپارچه لغو شد + زمان جدید عرضه خودرو

منبع خبر: ویکی گردی
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66952764/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری