فرمول ثابت برای محاسبه قیمت تمام شده خودرو

قیمت گذاری اجباری در صنعت خودرو به امری عادی تبدیل شده است و قیمت گذاری کارخانه سالهاست که سرکوب شده است. این روند باعث می شود بسیاری از افرادی که به خودرو نیاز دارند یا نتوانند خرید کنند و یا به سختی و تصادفی از خودروساز خودرو تهیه کرده اند. برای عبور از این بحران باید قیمت گذاری دستوری لغو شود و شرایط ایجاد رقابت بین خودروسازان فراهم شود.

در این زمینه عزت الله اکبری طلاابیشتی، رئیس کمیته صنایع و معادن شورای اسلامی به بیان دیدگاه های خود پرداخت.

برای سالیان متمادی، خودروهای داخلی طبق سفارش قیمت گذاری می شدند. این موضوع تا چه اندازه به تولید دو خودروساز مربوط می شود؟

برخی از محصولات خودروسازان داخلی در رده کلکسیونرها قرار می گیرند اما این خودروها با قیمت های مناسبی عرضه می شوند. وضعیت صنعت خودرو را با جدیت دنبال می کنیم. فرمول ثابتی برای نحوه محاسبه قیمت تمام شده محصولات خودروسازان باید در نظر گرفته شود و دولت تنها نقش سیاست گذار در صنعت خودرو را ایفا کند.

به نظر شما دلیل وضعیت فعلی صنعت خودرو چیست؟

در حوزه ساختارسازی در حوزه خودرو تلاش زیادی در شورای اسلامی انجام می شود. شرایط نامناسبی در بخش خودرو ایجاد شده است که علت اصلی آن دخالت های غیرکارشناسی دولت در شرکت های خودروسازی است.

نقش دولت را در این زمینه چگونه می بینید؟

و بهتر است دولت به این گروه از خودروسازان، مدیرعامل و نمایندگان فروش آنها اعتماد کند. ایران خودرو یک نهاد اقتصادی است. زمانی که منبع یک پروژه اقتصادی مختل شود، عواقب آن در نهایت بر مردم تأثیر می گذارد. بنگاه اقتصادی دارای مبانی است و از واحدهای تولیدی و خدماتی گرفته تا نمایندگی ها، مجموعه ای به هم پیوسته است.

اگر هر ارگانی اخلاق را در نظر بگیرد و به افزایش سود کمک کند، بنگاه اقتصادی باید توجیه داشته باشد و درآمدش پاسخگوی هزینه ها باشد، اگر مشکلی وجود دارد باید حل شود و در زمینه مشکلات فراتر از آن باشد. که اختیار خودروساز یا نه در حیطه مسئولیت خود است، بنابراین باید وارد شورای اسلامی شود که تا کنون هم همین بوده است.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245912/%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری