فرصت سامانه یکپارچه به متقاضیانی که در نوبت دوم با عدم تخصیص خودرو مواجه شدند / دور سوم عرضه خودرو برگزار می شود

منبع خبر: نواندیش
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020316375644010496/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری