فارس من| پیگیری مطالبات گوجه کاران و خریداران خودرو در دستور کار فارس قرار گرفت

امروز 5پویش کاندیدای اعلام برنامه های پیگیری خبرنگاران فارس شدند؛ از درخواست بازگشت حامد زمانی به عرصه خوانندگی تا مطالبه افزایش مهلت واریز مبلغ قرعه کشی خودرو در این پویش ها هستند.

– گروه فارس من؛  وقتی پویشی ثبت می کنید حتما از خودتان این سوال را  می پرسید که قرار است چه پیگیری هایی برای مطالبه من انجام شود.

سلیمی در پاسخ به مطالبه مطرح شده گفت: ما درانتشار اسناد لانه جاسوسی در کتب درسی غفلت کرده ایم و به همین دلیل امروز آمریکایی ها گاهی اوقات توانسته اند، خود را به عنوان منجی کشور ما در ذهن برخی از نوج


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65539840/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%86%26%23124%3B-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1

 در ترکیب مطالباتی  که می خواهیم به آن ها بپردازیم  سعی کرده ایم در همه عرصه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، ورزشی و اجتماعی پویش داشته باشیم؛ حتی اگر با سیاست های خبرگزاری فارس نیز مخالف باشند.

امروز 5پویش کاندیدای اعلام برنامه های پیگیری خبرنگاران فارس شدند از درخواست بازگشت حامد زمانی به عرصه خوانندگی تا  مطالبه افزایش مهلت واریز مبلغ قرعه کشی خودرو در این پویش ها هستند.

در گزارش های مستمری که منتشر می کنیم قصد داریم برنامه خبرنگاران فارس را برای پیگیری برخی از پویش های مهم یا پرامضا اعلام کنیم.

  ضرورت انتشار اسناد لانه جاسوسی در کتب درسی علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس، رفته و موضوع را با او در میان گذاشته.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری