فاجعه ای که گران تمام شد …

منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: بین الملل


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65962490/%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری