عکس/ قایق شخصی گران قیمت بوراک اوزچیویت و همسرش

منبع خبر: وقت صبح
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020101438708465664/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%2F-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D9%88%D8%B2%DA%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری