عطر برکت| پشت پرده قیمت های فضایی تعمیر خودرو/ مکانیک هایی که پول پارو می کنند، اما برکت نه!

منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011200624154269696/%D8%B9%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA%26%23124%3B-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%2F-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری