عرضه خودرو در بورس یک شارلاتانیزم است/ ادغام وزارت صمت اشتباهی بود که نباید آن را ادامه دهیم

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64833272/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2F-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری