عدم افزایش قیمت کارخانه ای خودرو سبب تعطیلی تولید می شود

منبع خبر: مخاطب 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020159408821749760/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری