عجله بی‌دلیل برای تغییر قانون اسقاط خودرو

سیاست گذار خودرویی بعد از ملزم شدن خودروسازان به حضور در پروژه اسقاط از سوی مجلس با عجله دست به کار و طی مصوبه‌ای تلاش کرد شرایط حضور خودروسازان در پروژه یاد شده را تغییر دهد.

کارشناسان معتقدند عجول بودن صمت باعث شده تا به نحوی حضور شرکت های خودروساز در پروژه اسقاط کم اثر شود.

 


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65562646/%D8%B9%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

اکوایران: کارشناسان معتقدند عجله وزارت صمت برای تغییر شرایط حضور خودروسازان در طرح اسقاط خودرو موجب کاهش اثرگذاری این طرح می‌شود.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری