عائدی 5 هزار میلیارد تومانی دولت از فروش خودروهای خارجی

در سال 1400 حدود 7هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شد، اما در سال 1401، این عدد به بیش از 31 هزار میلیارد تومان رسید.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020313756515340288/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C

وی افزود: در سال گذشته شاهد موفقیت های خوبی در این حوزه بودیم.

– ایسنا/خراسان رضوی معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: مهمترین پرونده سال 1401 سازمان اموال تملیکی، پرونده فروش 1062 دستگاه خودرو سواری وارداتی بود که حدود 5 هزار میلیارد تومان عواید از محل فروش این خودروها نصیب دولت شد که مالیات آن دریافت شده و به خزانه دولت واریز شد.

این تعیین تکلیف به چهار روش انجام می شود.

اولین روش فروش، دومین روش امحا و راه های دیگر تعیین تکلیف کالا اعاده به گمرک یا استرداد آن است.

معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: مهمترین پرونده سال 1401 سازمان اموال تملیکی، پرونده فروش 1062 دستگاه خودرو سواری وارداتی بود که حدود 5 هزار میلیارد تومان عواید از محل فروش این خودروها نصیب دولت شد که مالیات آن .

سعید غلامی باغی در گفت وگو با ایسنا در خصوص میزان اموال تملیکی فروخته شده در سال گذشته اظهار کرد: وظیفه اصلی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تعیین تکلیف کالا در بهترین زمان و کوتاهترین مدت است.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری