طی هفته گذشته صورت گرفت؛معامله نزدیک به 3.2 میلیون تن انواع محصول در تالار نقره ای

منبع خبر: صفحه اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020204103755288576/%D8%B7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%9B%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری