طلسم 5ساله شکسته شد / ترخیص اولین محموله خودروهای وارداتی+فیلم

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020250958769766400/%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%85-5%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C%2B%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری