طرح پیش فروش اتوماتیک پژو 207 (خرداد 1403)


شرایط انتخاب و بازگشت ودیعه برای تعداد محدودی از متقاضیان خودرو پژو 207 اتوماتیک با اولویت سامانه یکپارچه ربیع 1403 طبق جدول پیوست تعیین شده است.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249547/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88-207-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1403

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری