طرح فروش نقدی و اقساطی از شرکت آریسان وان (مهر 1402 هجری قمری)

برای گزارش دادن «اخبار خودرو»به اطلاع عموم متقاضیان محترم و نمایندگی های مجاز می رساند، شرکت ایران خودرو به منظور ایجاد امکان ثبت نام و فرصت های برابر برای کلیه خریداران خودرو و ایجاد مکانیزم بررسی و نمایش خودرو به مصرف کنندگان واقعی وانت آریسان نقدی و اقساطی طرح دوگانه سوز 2. بدون کنترل پلاک فعال و ثبت نام های قبلی با محدودیت حداکثر 20 روز با شرایط جدول زمانی زیر:

توصیه:
در این طرح قیمت خودرو بر اساس قیمت مصوب هنگام ثبت نام تعیین می شود و مبالغ واریزی اولیه و چک اقساطی به شرح جدول زیر می باشد. در این طرح چک سیاد سیاد فقط از متقاضی یا شخص ثالث دریافت می شود و احراز وضعیت اعتباری صادرکننده چک از طریق سامانه بانک مرکزی الزامی است.

این طرح از روز چهارشنبه مورخ 1302/07/19 آغاز و تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.

طرح فروش نقدی و اقساطی از شرکت آریسان وان (مهر 1402 هجری قمری)

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/246330/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-1402

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری