طرح فروش اقساطی وانت فانا (آذر 1402)

برای گزارش دادن «اخبار خودرو»فروش اقساطی 12 و 24 ماهه خودرو وان وانا زیرمجموعه شرکت ایرانیان خودرو دیزل از فردا چهارشنبه 10 دی ماه 1402 ساعت 10 صبح آغاز می شود.

جزئیات فروش:

طرح فروش اقساطی وانت فانا (آذر 1402)

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/246983/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-1402

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری