طرح حواله Havela S7 به 8S

برای گزارش دادن «اخبار خودرو»شرایط انتخاب و تکمیل پرداخت اختیاری برای مشتریان قسمت دوم هایما S7 اتوماتیک با اولویت زمستانی 1402 برای طرح معمولی هایما S8 ایجاد شده است و در صورت تمایل مشتریان فوق می توانند تا 10 روز نسبت به واریز وجه اقدام کنند. .

به واجدین شرایط اولویت های فوق از طریق پیامک اطلاع رسانی شده است. در صورت عدم تمایل مشتریان شرایط دریافت خودروی ثبت نامی خود متعاقبا اعلام خواهد شد.

جزئیات + قیمت دایره ای:

طرح حواله Havela S7 به 8S

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/246000/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-S7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-8S

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری