صنعت خودرو به یک نهاد نظارتی نیاز دارد

چه بهتر است نهادهایی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده یا ستاد تنظیم بازار در سیاست های جدید کنار گذاشته شوند یا تقویت شوند، باید بگویم به نظر من مجموعه ای از این موارد باید اتفاق بیفتد. البته ما نیاز به یک نهاد نظارتی داریم. وقتی می گوییم دولت باید اداره را واگذار کند، به این معنا نیست که همه چیز را رها کند، بلکه باید حاکم خوبی باشد.

در اینجا ما هنوز به یک سازمان حمایتی یا سازمان مجازات نیاز داریم، اما نه با مدل فعلی، بلکه بسیار قوی تر، زیرا باید تغییر ایجاد کند. در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات کشور ضعف شدید نهادهای اجرایی از جمله وزارت امنیت است.

مثلاً روش شورای رقابت برگرفته از مدل‌های بین‌المللی است، اما متأسفانه ابزاری است که فقط می‌خواهد قیمت‌ها را کنترل کند یا سازمان پشتیبانی فقط قیمت‌ها را می‌گیرد و اعداد را تأیید می‌کند، اما کار خاصی نمی‌تواند انجام دهد. بنابراین مشکل ساختاری دارد یا وزارت صنعت، معدن و تجارت دلال و واردکننده خودرو شده است.

بنابراین نهادها می توانند منطقاً سر جای خود باشند و نمی توان به راحتی از حذف یا انتقال آنها صحبت کرد، بلکه برعکس باید طبق سازوکار صحیح آنها را تقویت کرد.

در اینجا نقش و جایگاه مجلس بسیار مهم است. از طرفی ما در ایران بر اساس اصل 44 سیستم نظارتی برای صنعت خودرو نداریم، هرچند نهادهای نظارتی زیادی وجود دارد، اما هیچ یک از آنها سیستم نظارتی یکپارچه ندارند، بنابراین هر نهادی کار خود را انجام می دهد و مشکلی حل نمی شود. .

به عنوان مثال سازمان استاندارد خودروی یورو 5 را می خواهد و خودروساز موظف است خودروی یورو 5 تولید کند، اما از سوی دیگر وزارت نفت بنزین یورو 5 عرضه نمی کند. خودروساز از یک سو سرمایه گذاری کرده و خودروی یورو 5 تولید کرده است و از سوی دیگر مردم برای سوخت یورو 5 هزینه می کنند اما از مزایای آن استفاده نمی کنند. این فقط یک نمونه است و مواردی وجود دارد که گره را فقط دست مجلس باز می کند.

در قانون اساسی، اصل 44 بندهای زیر به شفافیت اشاره دارد. رهبر معظم انقلاب در سال 1384 تأکید کردند که نظام باید به سمتی برود که اقتصاد از بخش دولتی و خصوصی تشکیل شود، اما ما بیشتر از یک دولت هستیم، بنابراین بخشی از کار باید به بخش خصوصی سپرده شود. . نقش دولت باید نظارتی بیشتر باشد. فرمایشات مقام معظم رهبری ابلاغ شد و به قانون تبدیل شد، اما در واقع قانونگذاری برعکس بود.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248310/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری