صنایع بورسی که در باتلاق زیان انباشته مانده اند + نمودار

خودروسازان و بانک ها صنایع بورسی هستند که پس از تجربه نوسانات شدید در بازار سهام، نتوانستند خود را از باتلاق زیان انباشته در سال 1402 رهایی بخشند. – صنایع بورسی که در باتلاق زیان انباشته ماندند + نمودار خودروسازان و بانک ها، صنایع بورسی هستند که در سال 1402 شاهد نوسانات شدید …
منبع خبر: اکنجار
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021241535578978304/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF%2B-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری