صفر تا ۱۰۰ ماجرای واردات خودروهای کمتر از ۱۰هزار یورو
رییس‌جمهور دستور داد برای افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار در بازار خودرو و همچنین جبران کمبود تولید، موانع برداشته‌ شود. حالا در تازه‌ترین اتفاق وزارت صمت تصمیم گرفته در خصوص بازار خودرو برخی ماشین‌های با قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار وارد کند.منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65541086/%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-10%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری