صعود 2 تا 22 میلیون تومانی قیمت برخی خودرو ها در بازار/4 خودرو ارزان شد

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65385062/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%2F4

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری