صرفه اقتصادی خودروی برقی به شرط تخصیص یارانه

قائم مقام ایران خودرو گفت: تلاش کردیم تا قیمت نهایی خودرو برقی تفاوت معناداری نسبت به خودروی بنزینی نداشته باشد، اما ارایه یارانه برای تولید خودرو برقی، کمک دولت برای به صرفه شدن خودروی برقی است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65124187/%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87

صرفه اقتصادی خودروی برقی به شرط تخصیص یارانه

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری