شگفتی جدید برای مردم در مرحله دوم فروش خودرو در سامانه!

منبع خبر: کارگزین خبر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020310472747634688/%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری