شکست سیاست های دولت در زمینه تولید خودروهای تجاری در ایران

اما در ایران که یک دویستم چین هم در آن کشنده و کامیون تولید نمی شود، قطعا هزینه های تولید برای قطعه سازان سر به سر نمی شود.

، دکتر محمد فاضلی جامعه شناس ایرانی و محقق در این حوزه بیان کرد که سالانه تیراژ تولید کامیون و کشنده در ایران در خوشبینانه ترین حالت 10 هزار دستگاه است.

وی با ذکر مثالی این موضوع را بیشتر تشریح کرد و گفت: در کشوری مانند چین سالانه حدود دو میلیون دستگاه از انواع خودروهای تجاری تولید می شود که بخشی برای مصرف داخل بازار این کشور بوده و بخش زیادی از آن به دیگر کشورها صادر می شود.

در چنین مقایسی قطعا داخلی سازی توجیه اقتصادی دارد.

اما متاسفانه دولت بی توجه به این تحلیل ها، دستور افزایش عمق ساخت داخل را به خودروسازان تجاری داد.

به دلیل عدم حضور خودروسازان تجاری ایران در زنجیره جهانی و زنجیره ارزش خودروسازان تجاری مطرح دنیا، از نظر اقتصادی برای قطعه سازان منطقی نیست که به بحث داخلی سازی خودروهای تجاری ورود کنند.

در سال 1394 داخلی سازی خودروهای تجاری از 14 درصد شروع شد و اکنون دولت خودروسازان را مجبور کرده که با وجود چنین تیراژ اندکی درصد داخلی سازی خود را به 52 درصد افزایش دهند.

افزایش عمق ساخت داخل آن هم بدون توجه به تیراژ پایین تولید خودروهای تجاری در ایران تنها موجب بالارفتن هزینه های تولید و تحمیل هزینه به قط


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020502229059532800/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری