شوک دوباره دلار به خودرو

منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020442269105031168/%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری