شوکا اقیانوسی آبی برای توسعه سهم فروش نمایندگان

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020532301535322112/%C2%AB%D8%B4%D9%88%DA%A9%D8%A7%C2%BB-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری