شورای رقابت: بررسی قیمت خودرو منوط به کار کارشناسی است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیچی مازار، سیپهر دادجوی توکلی در خصوص برخی اظهارنظرهای مربوط به بررسی افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت گفت: هنوز نامه ای…
منبع خبر: اندیشه معاصر
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020628388227180544/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%3A-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری