شورای رقابت از روند قیمت گذاری خودرو مستثنی نشد

چند روز پیش خبری مبنی بر حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو منتشر شد و گمانه زنی ها در مورد افزایش قیمت خودرو مطرح شد. مدیر روابط عمومی شورای رقابت در این باره توضیح داد. – به گزارش شهرران نیوز، چند روز پیش خبری مبنی بر احتمال حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو و گمانه زنی…
منبع خبر: شهر آرا نیوز
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020700917824174080/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری