شهریور؛ زمان ثبت نام متقاضیان جامانده خودرو

منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020508944832126976/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%9B-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری