شناسنامه یک خودروی ارزان

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان تعریف ساده ای از خودروی ارزان ارائه می کند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65046875/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86

سیاست گذار خودرویی در حالی این روزها تلاش می کند تا مفهوم تولید خودروی اقتصادی را در فرهنگ زنجیره خودروسازی جا بیندازد که برای بسیاری از فعالان حاضر در این زنجیره، مفهوم خودروی اقتصادی یا خوروی ارزان چندان مشخص نیست.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری