شرط پلاک فعال برای ثبت نام کنندگان خودرو برداشته شد

منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020508301853808640/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری