شرایط فروش بدون قرعه کشی خودرو شاهین / یکشنبه 18 دی 1401

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66301689/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری