شرایط دریافت وام 150 میلیونی با تنفس 3 ماهه برای این مشاغلتسهیلات 150 میلیون تومانی با کارمزد 8 درصد و بازپرداخت 60 ماهه با سه ماه تنفس از ابتدای شهریورماه سال جاری برای نوسازی تاکسی ها آغاز شده است. – به گزارش منیبان،او در ادامه گفت: ضامن این تسهیلات نیز یک برگ چک صیادی و سند خودرو است که اجازه فروش خودرو را تا پایان پرداخت اقساط …
منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020626259651553280/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری