شایعات جدید بازار در مورد قیمت خودرو

وزیری که وعده افزایش تولید و کاهش قیمت خودرو را داده بود دیگر وابسته به نخست وزیر نیست. به گزارش نلیپ بازار، اگرچه افزایش قیمت خودرو عامل مهمی در برکناری فاطمی امین بود، اما هنوز بحران خودرو حل نشده است. وزیری که هم اکنون وعده افزایش تولید و کاهش قیمت را داده است.
منبع خبر: بازار نابد
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020618175377108992/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری