سیگنال دلار برای بورس/چرا بورس آرام نمی گیرد؟

یک کارشناس بازار سرمایه می گوید: الصمدی خاطرنشان می کند: افزایش نرخ ارز در همه بازارها تاثیر دارد. بهنام صمدی درباره وضعیت بورس می گوید: کاهش ارزش بورس بیشتر احساسی به نظر می رسد. وی می افزاید: بازار در حال حاضر…
منبع خبر: نیو پرس
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020730411326525440/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%2F-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%9F

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری