سیاست واحدی برای مدیریت صنعت خودرو وجود ندارد

مداخلات و اظهارات غیرتخصصی نهادهای غیرمسئول نه تنها راه را برای ارتقای کمی و کیفی تولید در صنعت خودرو و قطعات یدکی باز کرد، بلکه آسیب جدی به این صنایع وارد کرد.

نبود سیاست واحد برای مدیریت صنعت خودرو این روزها به اوج خود رسیده است. متاسفانه شرایط در صنعت قطعات یدکی و خودروسازی آنقدر بحرانی است که مشورت با انجمن های تخصصی قطعه سازان و یا تعریف نقشه راه ضروری به نظر می رسد. مدیریت خودروسازی کشور در سیاست های وزارت حراست جایی ندارد.

ادامه تولید در صنعت قطعات یدکی و خودروسازی به مرز بحران رسیده است و تولید خودرو در بسیاری از سایت های تولیدی شرکت های خودروسازی متوقف شده است و از سوی دیگر سیاست برخی شرکت های خودروسازی نیز با توجه به این موضوع تغییر کرده است. به واردات خودروهای فرسوده و سیاست‌های تورم‌زدایی و عدم همکاری بانک‌ها در تخصیص اعتبار به قطعه‌سازان خودرو بوده است. در واحدهای تولیدی قطعات یدکی، پیمانکاران فرعی از ارسال کالا به کارخانه ها خودداری می کردند و متاسفانه شرکت های تولید قطعات یدکی با مشکل مواجه شدند. بحران

ادامه وضعیت فعلی، صنعت خودروسازی کشور را فلج خواهد کرد که البته در نهایت به چشم مصرف کننده ختم می شود، زیرا با کاهش عرضه و رشد تقاضا، قیمت خودرو دوباره با چالش مواجه خواهد شد.

اگر امروز با وجود بلاتکلیفی در خصوص قطعات یدکی و صنایع خودروسازی، قیمت خودرو افزایش نمی یابد، به دلیل فضای روانی ناشی از اخبار واردات خودروهای نو و کارکرده توسط وزارت امنیت و سایر نهادهای غیرمسئول است.

به گفته انجمن قطعه سازان وارداتی خودرو تا 5 سال فعالیت، این امر نه تنها در همه جای دنیا غیرعادی است، بلکه در شرایط فعلی که کشور با محدودیت ارزی مواجه است، ارز موجود باید به ارزهای پایه تخصیص یابد. . کالا اما متاسفانه تصمیم گیرنده سیاست های صحیحی برای واردات خودروهای فرسوده اتخاذ نکرد.

باید نگران روزی باشیم که دولت ارزی برای واردات خودروهای فرسوده نداشته باشد و قطعه سازان و خودروسازان توان تولید خودرو بر اساس هدف را نداشته باشند. صنعت خودرو پس از صنعت نفت دومین صنعت مورد تایید آمریکاست که نشان از اهمیت استراتژیک این صنعت در جهان دارد.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/246350/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری