سوغات سلطان عمان در تهران؟ /سرمقاله جمهوری اسلامی برای رسیدن به گشایش/توضیح واضحات دردی از داوری دوا نمی کند

منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: بین الملل


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020232736412172288/%D8%B3%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F-%2F%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%C2%AB%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%C2%BB-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری