سورپرایز شبانه سایپا برای متقاضیان کوییک/قیمت کوییک امروز شنبه 1402/4/17

منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020428282119110656/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9%2F%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-1402%2F4%2F17

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری