سود بیشتر از 20 درصد در اختیار خودروساز قرار نگیرد | رییس

شاید اقتصاد واقعی این نباشد اما این اتفاق به عادت تبدیل شده است.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: ایده ما این است که اگر خودرویی که ساخته می شود با سود بیشتر از 20 درصد فروش رفت، مابقی مبلغ در اختیار خودروساز قرار نگیرد.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه سیاست خبرگزاری آنا، مصطفی طاهری رییس کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه تهران 20 پاسخگوی بخشی از اقدامات مجلس در خصوص مصوبه اخیر واردات خودرو به کشور بود.

وی با اشاره به بحث کاهش تورم تولیدی و تاثیر آن بر مصرف کننده گفت: بحث روند کاهشی تورم به معنای کاهش قیمت نیست؛ بلکه افزایش قیمت و روند آن کند شده و شیب آن کمتر می شود.

کشور ما متاسفانه به شدت به دلار وابسته است.

رییس کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: این تورم ناشی از التهاب، ذهنیت جامعه، انتظار مردم و انتظار اقتصاد از تورم ها است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65680062/%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF

طاهری خاطرنشان کرد: میزان تولید در بخش صنعت در چند ماه منتهی به آبان نسبت به بقیه حوزه ها افزایشی بوده است و هر چقدر افزایش تولید داشته باشیم در تورم تاثیر مستقیم دارد؛ کمااینکه در صنعت نزدیک به 7 درصد رشد تولیدی داشتیم.

یعنی تقریبا از اول ماه جاری 3 تا 7 درصد نسبت به مشابه سال قبل افزایش تولید داشتیم.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری