سود بیشتر از 20 درصد در اختیار خودروساز قرار نگیرد | رییس

یعنی تقریبا از اول ماه جاری 3 تا 7 درصد نسبت به مشابه سال قبل افزایش تولید داشتیم.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: ایده ما این است که اگر خودرویی که ساخته می شود با سود بیشتر از 20 درصد فروش رفت، مابقی مبلغ در اختیار خودروساز قرار نگیرد.

رییس کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: این تورم ناشی از التهاب، ذهنیت جامعه، انتظار مردم و انتظار اقتصاد از تورم ها است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65680062/%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF

وی با اشاره به بحث کاهش تورم تولیدی و تاثیر آن بر مصرف کننده گفت: بحث روند کاهشی تورم به معنای کاهش قیمت نیست؛ بلکه افزایش قیمت و روند آن کند شده و شیب آن کمتر می شود.

کشور ما متاسفانه به شدت به دلار وابسته است.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه سیاست خبرگزاری آنا، مصطفی طاهری رییس کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه تهران 20 پاسخگوی بخشی از اقدامات مجلس در خصوص مصوبه اخیر واردات خودرو به کشور بود.

طاهری خاطرنشان کرد: میزان تولید در بخش صنعت در چند ماه منتهی به آبان نسبت به بقیه حوزه ها افزایشی بوده است و هر چقدر افزایش تولید داشته باشیم در تورم تاثیر مستقیم دارد؛ کمااینکه در صنعت نزدیک به 7 درصد رشد تولیدی داشتیم.

شاید اقتصاد واقعی این نباشد اما این اتفاق به عادت تبدیل شده است.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری